Asiantuntijasi reittivalinnassa

Kurssit

Valmiskurssimme antavat perusteet informaation hallinnan eri alueisiin. Ne toimivat hyvänä pohjana esimerkiksi informaation hallinnan kehittämisprojektiin osallistuville henkilöille.

Dokumenttien hallinnan perusteet
Dokumenttien hallinnan perusteet -kurssilla perehdytään dokumenttien hallinnan käsitteistöön, toimintatapoihin ja ohjelmistotarjontaan. Lisäksi käydään läpi vaihtoehtoisia etenemistapoja kehittämisprojektin toteutukseen. Kurssin kesto on 1+1 päivää. Kurssi järjestetään kaksi kertaa vuodessa keväällä ja syksyllä tai kysynnän mukaan.

Pyydä lisätietoja
 

Teams ja SharePoint dokumenttien hallinnassa

Tämän intensiivikoulutuksen tavoitteena on antaa osallistujille käsitys siitä, mitä tulee ottaa huomioon, jos Teans-palvelua ja SharePoint-ohjelmistoa päätetään käyttää dokumenttien hallinnassa. Koulutuksen aikana käydään läpi Teamsin ja SharePointin tärkeimmät toiminnallisuudet dokumenttien hallinnan näkökulmasta. Dokumenttien hallintaa voidaan tehdä SharePointilla ja Teamsilla hyvin eri tavoin. Tässä koulutuksessa arvioidaan eri toteutustapojen soveltuvuutta ja niiden vaikutuksia dokumenttien hallinnan onnistumiseen.

Lue lisää

SharePoint vs. M-files dokumenttien hallinnassa

Monissa organisaatioissa pohditaan, että riittääkö SharePoint tai Office 365 kunnolliseen dokumenttien hallintaan vai tarvitaanko jokin erikoistunut ohjelmisto kuten M-Files. Tässä koulutuksessa näet käytännössä SharePoint/Office365-alustalla toteutetun ja M-Files -ohjelmistoon pohjautuvan dokumentinhallinnan erot, yhtenevyydet sekä mahdollisuudet.

Lue lisää