SharePoint vs. M-Files dokumenttien hallinnassa

Seuraava toteutus: tulossa

Paikka: Scandic Simonkenttä, Helsinki
 

Monissa organisaatioissa pohditaan, että riittääkö SharePoint tai Office 365 kunnolliseen dokumenttien hallintaan vai tarvitaanko jokin erikoistunut ohjelmisto kuten M-Files. Tässä koulutuksessa näet käytännössä SharePoint/Office365-alustalla toteutetun ja M-Files -ohjelmistoon pohjautuvan dokumentinhallinnan erot, yhtenevyydet sekä mahdollisuudet.

Ilmoittautuminen

Hinta:

Hinta: 880 € + alv

Kouluttajat:

Kouluttajina toimivat Juha Anttila ja Maarit Kettunen IITC:stä.

Juhalla on rautainen kokemus informaation ja erityisesti dokumenttien hallinnan kehittämisestä ja järjestelmien käyttöönotosta. Juha on työssään tutustunut yli kolmensadan suomalaisen organisaation tiedonhallintaan. Juha on kokenut projektinvetäjä ja tiedonhallintaprojektin sparraaja.

Maarit Kettunen toimii IITC:ssä laadunvarmistuksen konsulttina ja hänellä on melkoinen kokemus eri järjestelmien käytettävyydestä ja testaamisesta yleensäkin.

Tavoite:

Tämän intensiivikoulutuksen tavoitteena on vertailla SharePoint-ohjelmistoa ja Office 365 -pilvipalvelussa toimivaa SharePoint Online -palvelua M-Files -ohjelmiston paikalliseen versioon ja toisaalta Azure-ympäristössä toimivaan M-Filesin pilviversioon. Vertailussa keskitytään nimenomaan dokumenttien hallintaan. Lisäksi arvioidaan myös SharePointin ja M-Filesin yhteiskäytön mahdollisuuksia sekä uusimpia toiminnallisuuksia kuten Microsoft Teams ja M-Files 2018 IML.

Kohderyhmä:

Koulutuksessa ei ole varsinaisia esitietovaatimuksia, mutta SharePointin, SharePoint Onlinen, Office 365:en tai M-Filesin tai dokumenttien hallinnan perusteet olisi hyvä olla tiedossa ennalta. Koulutus soveltuu siis hyvin dokumenttien hallinnan asiantuntijalle, joka haluaa oppia lisää SharePointista ja M-Filesistä sekä toisaalta IT-ammattilaiselle, joka haluaa tietää, miten dokumenttien hallinta olisi järkevä toteuttaa SharePointilla tai M-Filesillä.

Koulutusmateriaali:

Osallistujat saavat koulutusmateriaalin itselleen pdf-muodossa (laajuus noin 80 sivua).

Ohjelma:

8.30 Ilmoittautuminen ja aamukahvi

9.00 SharePoint dokumenttien hallinnassa
    • Miksi dokumenttien hallinnan toteuttaminen SharePointilla/Office365:llä on niin vaikeaa?
    • Miten Microsoft Teams muuttaa tilannetta?
    • Missä yleensä epäonnistutaan?
    • Miten voit onnistua?
    • Dokumenttien hallinnan suhde intranetiin ja muihin verkkopalveluihin
 

10.30 Dokumenttien hallinnan perusta kuntoon
    • Metatietojen mallintaminen
    • Sisältötyypit ja niiden suhde yrityksen dokumenttityyppeihin
    • Rakenne - mihin sitä tarvitaan kun metatiedot on keksitty?
    • Näkymät apuna dokumenttien ryhmittelyssä ja löytämisessä
    • Sivustot ja dokumenttikirjastot
    • Käyttöoikeuksien hallinta

12.00 Lounas

13.00 M-Files dokumenttien hallinnassa
    • Metatietorakenteen luominen
    • Dokumenttiluokat ja -pohjat
    • Näkymät dokumenttien ryhmittelyssä ja löytämisessä
    • M-Files 2018 version tuomat uudistukset

14.00 Kahvi

14.15 M-Filesin konfigurointi
    •  Käyttöoikeudet
    • Työnkulut
    •  Haku
    • Office-integraatio
    •  Mobiilikäyttö

15.00 SharePoint/Office365/Teams vs. M-Files
    •  Millä perusteella vertaillaan?
    • Kumpi voittaa missäkin tapauksessa?
    • Entä SharePoint, Office 365, Microsoft Teams ja M-Files yhteiskäyttö?
 

16.00 Koulutus päättyy